Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Popularyzacja piłki siatkowej”" z dnia 2012-12-20 dotycząca realizacji zadania publicznego

Dotyczy realizacji zadania publicznego
Data wydania 2012-12-20
Tytuł Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Popularyzacja piłki siatkowej”

O.525.3.2012

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Popularyzacja piłki siatkowej” zgłoszona przez Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki, ul. Kościuszki  36, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 27 grudnia 2012 r. pocztą elektroniczną na adres etumialis@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

 

Suwałki, 20 grudnia 2012 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2012-12-20

Data modyfikacji: 2012-12-20

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2012-12-20