Informacja "Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku" z dnia 2015-01-08 dotyczący ogłoszenia wyników konkursu ofert

Dotyczy ogłoszenia wyników konkursu ofert
Data wydania 2015-01-08
Tytuł Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

Załącznik do Zarządzenia nr  36 /2015
Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 8 stycznia  2015 r.

 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

 

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Kwota udzielonej dotacji
w złotych

Uwagi

I.

wspieranie rozwijania zainteresowań i aktywności sportowej dzieci i młodzieży poprzez organizację:
a) imprez sportowych/sportowo–rekreacyjnych,
b) rywalizacji sportowej szkół na poziomie miejskim/wojewódzkim,
c) innych form aktywności ruchowej w czasie wolnym
od zajęć;

60 800,00

 

1

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Organizacja imprez lekkoatletycznych dla dzieci
i młodzieży

9 000,00

 

2

Biuro Podlaskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK

Popularyzacja strzelectwa sportowego

7 000,00

 

3

Suwalski Klub Karate Kyokushin

Wakacje z Suwalskim Klubem Karate Kyokushin

1 000,00

 

4

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Suwałkach

Rywalizacja sportowa szkół na poziomie miejskim i wojewódzkim

17 100,00

 

5

Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik”

Popularyzacja zapasów i sumo

10 000,00


 

6

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej
„SL SALOS”

Mam czas wolny – wybieram sport

15 000,00

 

7

Stowarzyszenie Panzer Suwałki

Wakacje na sportowo. Organizacja półkolonii z kick-boxingiem

1700,00

dotacja

na wynagrodzenie instruktora
i wyżywienie
 

8

Klub Szachowy „Javena Hańcza”

Mistrzostwa szachowe

0,00

oferta odrzucona
ze względów formalnych

9

T.K.D. Hańcza

Rozwój Taekwondo w mieście Suwałki

0,00

oferta odrzucona
ze względów formalnych

10

Klub Sportowy „CKF OBI”

AIKIDO i samoobrona

0,00

oferta odrzucona
ze względów formalnych

11

Stowarzyszenie
na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012”

Liga Młodego Orła 2015
pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk

0,00

oferta odrzucona
ze względów formalnych

12

Stowarzyszenie
na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012”

V Turniej Mikołajkowy o Puchar Wojciecha Kowalewskiego
pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk

0,00

oferta odrzucona
ze względów formalnych

13

Automobilklub Suwalski

X i XI Runda kartingowych mistrzostw Rotax Max Challange Polska

0,00

oferta odrzucona
ze względów formalnych

14

Fundacja Akademia Piłkarska „Wigry Suwałki”

Szkolenie wstępne oraz promocja piłki wśród dzieci

0,00

oferta odrzucona
ze względów formalnych

II.

wspieranie zwiększania aktywności sportowej mieszkańców, poprzez:
a) organizację imprez sportowych/ sportowo-rekreacyjnych,
b) wspieranie udziału zawodników w krajowym
i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;

3 500,00

 

15

Stowarzyszenie Aktywni Suwalczanie

Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym
i ogólnopolskim

2 000,00

dotacja
na zimowy spływ kajakowy
i Mini Turniej Rodzinny Biały Miś

16

Klub Rowerowy MTB Suwałki

MTB Suwałki na Wileńszczyźnie

1 500,00

dotacja
na startowe
i przewóz zawodników
na zawody

17

Klub Rowerowy MTB Suwałki

Upowszechnianie zdrowego trybu życia mieszkańców Suwałk poprzez przygotowanie do startów w zawodach rowerowych w sezonie 2015

0,00

oferta odrzucona
ze względów merytorycznych

18

Klub Szachowy „Javena Hańcza”

III Szachowy Turniej Rodzinny

0,00

oferta odrzucona ze względów formalnych

19

Automobilklub Suwalski

XL Suwalski Rajd Samochodowy Suwałki – Alytus 2015

0,00

oferta odrzucona ze względów formalnych

III.

upowszechnianie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych i seniorów poprzez wspieranie:
a) organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,
w tym integracyjnych,
b) udziału osób niepełnosprawnych i seniorów
we współzawodnictwie sportowym,
c) organizacji zajęć rekreacyjnych i szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych i seniorów;

22 100,00

 

20

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Organizacja integracyjnych zawodów  lekkoatletycznych

4 000,00

 

21

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
w Suwałkach

XXV Spartakiada Dzieci
i Młodzieży Specjalnej Troski

5 000,00

 

22

Klub Sportowy „Jaćwing”
– Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych
i Słabowidzących „CROSS”

Ogólnopolski Turniej Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu

2 000,00

 

23

Klub Sportowy „Jaćwing”
– Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych
i Słabowidzących „CROSS”

Regionalne Mistrzostwa
w warcabach stupolowych osób niepełnosprawnych

1 000,00

 

24

Klub Sportowy „Jaćwing”
– Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych
i Słabowidzących „CROSS”

Zajęcia sportowe sekcji kręglarskiej wersji bowling

2 500,00

 

25

Klub Sportowy „Jaćwing”
– Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych
i Słabowidzących „CROSS”

Rekreacyjne zawody sportowe

700,00

 

26

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
w Suwałkach

Aktywność ruchowa podstawą profilaktyki zdrowotnej

4 000,00

Dotacja
na wynajem obiektów sportowych

27

Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież”

Usprawnianie przez szachy

1 200,00

Dofinansowanie zajęć szachowych
dla jednej grupy dzieci niepełnosprawnych w okresie
od stycznia
do czerwca
2015 r.

28

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”
w Suwałkach

Popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych w pływaniu

1 000,00

dotacja
na wynajem obiektu
i dyplomy

29

Suwalskie Stowarzyszenie Głuchych „Gest Serca”

Sportowy rok z głuchymi

700,00

dofinansowanie kursu jazdy
na nartach,
w tym dofinansowanie honorarium instruktora jazdy na nartach
i honorarium tłumacza języka migowego

30

Klub Sportowy „Jaćwing”
– Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych
i Słabowidzących „CROSS”

Ogólnopolski turniej warcabowy
„o Puchar Podlasia”

0,00

oferta odrzucona
ze względów merytorycznych

31

Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów Zarząd Okręgowy

Aerobik dla seniora

0,00

oferta odrzucona ze względów formalnych

32

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina”

XIII Integracyjny Bieg Uliczny

0,00

oferta odrzucona ze względów formalnych

33

Fundacja IMAGO MARIS

Organizacja szkolenia żeglarskiego dla osób niewidomych

0,00

oferta odrzucona ze względów formalnych

IV-V.

wspieranie rozwoju utalentowanych sportowo mieszkańców Suwałk;

wspieranie systemu upowszechniania informacji oraz publikacji dotyczących rozwoju kultury fizycznej
w Suwałkach;

0,00

brak ofert

 

 

Razem

86 400,00

 

 

 

 

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2015-01-08

Data modyfikacji: 2015-01-08

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2015-01-08