Informacja "Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozw

Dotyczy przyznanej dotacji
Data wydania 2015-06-26
Tytuł Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki

O.526.20.2015.EG

Lp.

Nazwa klubu

Nazwa zadania publicznego

Numer wniosku

Przyznana dotacja w zł

1

Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza”

Szkolenie sportowe zawodniczki w lekkiej atletyce w 2015 r.

O.526.20.2015.EG

2 000,00

X

X

X

Razem

2 000,00

 

Suwałki, 26 czerwca 2015 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2015-06-29

Data modyfikacji: 2015-06-29

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2015-06-29