Informacja "Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozw

Dotyczy przyznanej dotacji
Data wydania 2015-06-30
Tytuł Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki

O.526.21.2015.EG

Lp.

Nazwa klubu

Nazwa zadania publicznego

Numer wniosku

Przyznana dotacja w zł

1

Suwalski Klub Badmintona

Mistrzostwa Świata 2015

O.525.21.2015.EG

1 500,00

X

X

X

Razem

1 500,00

 

Suwałki, 30 czerwca 2015 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2015-07-02

Data modyfikacji: 2015-07-02

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2015-07-02