Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „XXIII Edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – etap rejonowy w Suwałkach” " z dnia 2015-02-10 dotyczący oferty realizacji zadania publicznego

Dotyczy oferty realizacji zadania publicznego
Data wydania 2015-02-10
Tytuł Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „XXIII Edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – etap rejonowy w Suwałkach”

O.525.1.2015

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „XXIII Edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – etap rejonowy w Suwałkach” zgłoszona przez Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Warszawska 29, 15-062 Białystok.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 17 lutego 2015 r. pocztą elektroniczną na adres egibowicz@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

 

Suwałki, 10 lutego 2015 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2015-02-10

Data modyfikacji: 2015-02-10

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2015-02-10