Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

Dotyczy udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych
Data wydania 2014-08-25
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

O.525.3.2014

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona
dotacja w złotych

1.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Prezentacja członkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osobom niezrzeszonym wykładów dotyczących historii Suwalszczyzny

555,06

X

Razem

555,06

 

Suwałki, 25 sierpnia 2014 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-08-26

Data modyfikacji: 2014-08-26

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-08-26