Informacja "Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania r

Dotyczy dotacji dla klubów sportowych
Data wydania 2014-09-01
Tytuł Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513)

O.526.13.2014

Lp.

Nazwa klubu

Nazwa zadania publicznego

Numer wniosku

Przyznana dotacja w zł

1.

Suwalski Klub Karate Kyokushin

Udział w Mistrzostwach Europy Młodzieżowców
i Kadetów Karate Shinkyokushin

O.526.11.2014

1 800,00

2.

Klub Szachowy „Javena Hańcza”

Udział w Mistrzostwach Europy Juniorów w szachach szybkich

O.526.12.2014

2 500,00

X

X

X

Razem

4 300,00

 

Suwałki, 1 września 2014 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2014-09-01

Data modyfikacji: 2014-09-01

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2014-09-01