Informacja "Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania

Dotyczy przyznania dotacji
Data wydania 2014-08-27
Tytuł Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513)

O.526.10.2014

Lp.

Nazwa klubu

Nazwa zadania publicznego

Numer wniosku

Przyznana dotacja w zł

1

Klub Szachowy „Javena Hańcza”

Udział w Mistrzostwach Europy Juniorów
w szachach

O.525.10.2014

3 200,00

X

X

X

Razem

3 200,00

 

Suwałki, 27 sierpnia 2014 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-08-28

Data modyfikacji: 2014-08-28

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-08-28