Informacja "Ogłoszenie wyników pierwszego otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2015 roku" z dnia 20

Dotyczy ogłoszenia wyników konkursu ofert
Data wydania 2015-01-08
Tytuł Ogłoszenie wyników pierwszego otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2015 roku

Załącznik do Zarządzenia nr 35./2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 08 stycznia 2015 r.

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Kwota udzielonej dotacji
w złotych

Uwagi

1.

Stowarzyszenie Bank Żywności

Wspieranie działań  mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej, w tym schronienia oraz akcji zbiórek żywności na rzecz osób ubogich.

 

5 000,-

 

2.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła

Wspieranie działań  mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej, w tym schronienia oraz akcji zbiórek żywności na rzecz osób ubogich.

 

3 000,-

 

3.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Wspieranie działań  mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej, w tym schronienia oraz akcji zbiórek żywności na rzecz osób ubogich – „Okażmy serce rodzinom ubogim”.

 

1 000,-

 

4.

Stowarzyszenie Featon

Wspieranie działań  mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej, w tym schronienia oraz akcji zbiórek żywności na rzecz osób ubogich.

 

0,-

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych

5.

Oratorium Św. Jana Bosko

Wspieranie organizacji wypoczynku dzieciom z rodzin ubogich – półkolonie „Lato w mieście” i wyjazd do Czerwińska  nad Wisłą na „Campo Bosko”

 

7 000,-

 

6.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Wspieranie organizacji wypoczynku dzieciom z rodzin ubogich – „Pomóżmy dzieciom gorszych szans”

 

3 000,-

 

7.

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych Widok

Obóz integracyjno – terapeutyczny 2015

 

0,-

Oferta odrzucona z przyczyn merytorycznych

8.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Aleksandra

Wspieranie prowadzenia stołówek świadczących usługi dożywiania osób bezdomnych i ubogich.

 

35 000,-

 

9.

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”

Biuro poradnictwa obywatelskiego.

 

5 000,-

 

10.

Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Filar

Punkt poradnictwa administracyjno – prawnego.

 

0,-

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych

11.

Stowarzyszenie Przyjaciół DPS „Kalina”

Wspieranie działań zmierzających do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności osób starszych, w szczególności wspieranie samopomocowych form aktywizacji tych osób.

 

2 000,-

 

12.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bł. Anieli Salawy

Dom dziennego pobytu dla seniorów.

 

2 000,-

 

 

 

                                      Razem

 

63 000,-

 

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2015-01-08

Data modyfikacji: 2015-01-08

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2015-01-08