Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku public

Dotyczy wsparcia na realizację zadań publicznych
Data wydania 2015-05-07
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 oraz poz. 1146)

O.525.2.2015

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona
dotacja w złotych

1.

Klub Sportowy „Jaćwing” Suwałki

Ogólnopolski Otwarty Turniej Integracyjny w Bowlingu

2.000,00

X

Razem

2.000,00

 

Suwałki, 07 maja 2015 r.

Udostępniający: Jadwiga Olbryś - Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2015-05-12

Data modyfikacji: 2015-05-12

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2015-05-12