Informacja "Ogłoszenie o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej 2015 r." z dnia 2015-07-15 dotyczący ogłoszenia

Dotyczy ogłoszenia
Data wydania 2015-07-15
Tytuł Ogłoszenie o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej 2015 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach  z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości informację   o realizacji zadań pod nazwą:

1. Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach  

2.  Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo-mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach

            Zadania te realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn. zm.).

Udostępniający: Wydział Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2015-07-17

Data modyfikacji: 2015-07-17

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2015-07-17