Informacja "Wynik pierwszego otwartego konkursu ofert, na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku" z dnia 2015-01-12 dotyczący wyników otwartego konkur

Dotyczy wyników otwartego konkursu ofert
Data wydania 2015-01-12
Tytuł Wynik pierwszego otwartego konkursu ofert, na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku

Lp.

 

Wnioskodawca

 

Tytuł zadania

Kwota udzielonej dotacji w złotych

Uwagi

I. Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym

1.

Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR

 

Maratony terapeutyczne dla osób z utrwaloną abstynencją jako dodatkowa oferta Poradni.

3.000

 

2.

Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR

Trening Asertywności i zajęcia grupowe dla osób  współuzależnionych.

6.000

 

3.

Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR

 

Mój wybór – abstynencja - Grupa rozwoju osobistego i zapobiegania nawrotom dla młodzieży uzależnionej

i maratony terapeutyczne dla uzależnionych. 

5.000

 

4.

Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR

 

Szansa na abstynencję – ponadpodstawowy program dla pacjentów Oddziału Dziennego

4.000

 

5.

Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR

 

Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.

Poradnictwo prawno – psychologiczne

i psychoterapeutyczne.

8.000

 

6.

Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FILAR”

Realizacja programu terapeutycznego dla osób współuzależnionych.

 

4.000

 

7.

I Stowarzyszenie Dla Rozwoju w Suwałkach

II Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA

Centrum Integracji Społecznej

w Suwałkach

 

Dotacja

I półrocze:

500 zł  x liczbę uczestników i liczbę pracowników CIS

 

II półrocze:

300 zł  x liczbę uczestników i liczbę pracowników CIS

 

II. Dzieci i młodzież

8.

Spółdzielnia Socjalna „PERSPEKTYWA”

 

Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym „Uśmiech Dziecka”.

50.000

 

9.

 

Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR

Prowadzenie Psychoterapii DDA.

 

5.000

 

10.

Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR

Mój GPS – zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

8.000

 

11.

Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko

 

Wspieranie i dofinansowanie bieżącej działalności Salezjańskiej Świetlicy Środowiskowej im. św Dominika Savio
w Suwałkach.

60.000

 

12.

Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „PRZYSTAŃ”

„Przystań” to nie miejsce. To horyzont na życie gdzie nieustannie rozwijam

i poszerzam swoje możliwości.

 

70.000

 

13.

Fundacja PROMETEUSZ

 

Cztery pory mnie – program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uniwersalnej.

8.000

 

14.

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Aleksandra

 

Dofinansowanie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

20.000

 

15.

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „NIE PO DRODZE”

„Na moim podwórku jest zawsze ciepło 2015”.

 

10.000

 

16.

Stowarzyszenie ZAMIAST

 

„Żyję zdrowo i bezpiecznie” – II edycja

 

3.000

 

17.

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK

„Tęczowa świetlica – moja świetlica”

 

50.000

 

18.

Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FILAR”

 

Dofinansowanie programu psychoedukacyjnego i socjoterapeutycznego dla dwóch grup – dzieci i młodzieży.

 

8.000

 

III. Profilaktyka uzależnień

19.

Spółdzielnia Socjalna „PERSPEKTYWA”

 

Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej „Uśmiech Dziecka” z programem socjoterapeutycznym oraz programów stanowiących alternatywę wobec używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

0

Oferta odrzucona z przyczyn formalnych

20.

Fundacja EGO

 

„Reintegracja rodziny”.

 

6.000

 

21.

Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR

Rodzinny obóz terapeutyczno-wypoczynkowy.

13.000

 

22.

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK

„Rodzinne wyjazdy terapeutyczne Cztery Pory Roku”.

 

0

Oferta odrzucona z przyczyn merytorycznych

23.

Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FILAR”

 

Dofinansowanie pielgrzymek trzeźwościowych:

1. do Częstochowy

2. do Piekar Śląskich i Góry św. Anny.

3.000

 

24.

Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FILAR”

Półkolonie dla dzieci i młodzieży.

 

3.000

 

25.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach

„Więcej wiem – mądrzej wybieram”

 

5.000

 

IV. Przeciwdziałanie przemocy

26.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NSPJ

 

Wspieranie działalności punktów poradnictwa psychologiczno-prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego oraz ośrodków interwencji kryzysowej.

12.000

 

27.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NSPJ

 

Prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

6.000

 

28.

Fundacja EGO

 

„Centrum Ochrony Dziecka”

 

15.000

 

29.

Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR

 

„Moc – zamiast przemocy” prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

3.000

 

30.

Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR

Kompleksowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

18.000

 

31.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Punkt Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy.

6.600

 

32.

Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FILAR”

Moc na przemoc – kompleksowy program wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

5.400

 

 

418.000

+ dotacja CIS

 

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-01-12

Data modyfikacji: 2015-01-12

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-01-12