Informacja "o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Dotyczy udzielenia wsparcia na realizację zadań publicznych
Data wydania 2015-02-20
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)

O.525.1.2015

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona
dotacja w złotych

1.

Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

XXIII Edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża
– etap rejonowy w Suwałkach

1.500,00

X

Razem

1.500,00

Suwałki, 20 lutego 2015 r.

 

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2015-02-20

Data modyfikacji: 2015-02-20

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2015-02-20