Informacja "Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania r

Dotyczy przyznanych dotacji
Data wydania 2015-07-31
Tytuł Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki

O.526.26.2015.EG

Lp.

Nazwa klubu

Nazwa zadania publicznego

Numer wniosku

Przyznana dotacja w zł

1.

Suwalski Klub Badmintona

Szkolenie dzieci
i młodzieży
w badmintonie III

O.526.23.2015.EG

20 000,00

2.

Miejski Klub Sportowy „Ślepsk” Suwałki

Rozwój piłki siatkowej

O.526.24.2015.EG

170 000,00

3.

Suwalski Klub Sportowy „Wigry”

Wigry – nasz klub, Suwałki – nasze miasto 2015-2

O.526.25.2015.EG

200 000,00

X

X

Razem

390 000,00

 

Suwałki, 31 lipca 2015 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2015-08-03

Data modyfikacji: 2015-08-03

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2015-08-03