Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz

Dotyczy udzielenia wsparcia na realizację zadań publicznych
Data wydania 2016-02-19
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2016-02-23

Data modyfikacji: 2016-02-23

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2016-02-23