Informacja "Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozw

Dotyczy przyznanej dotacji
Data wydania 2015-03-27
Tytuł Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513)

O.526.19.2015.EG

Lp.

Nazwa klubu

Nazwa zadania publicznego

Numer wniosku

Przyznana dotacja w zł

1

Klub Sportowy „Jaćwing” Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu
i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”

Przygotowanie do udziału w IBSA World Games Mistrzostwach Świata w bowlingu
w Seulu

O.525.19.2015.EG

3 000,00

X

X

X

Razem

3 000,00

Suwałki, 27 marca 2015 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2015-03-30

Data modyfikacji: 2015-03-30

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2015-03-30