Informacja "Wynik naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2015 roku zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. " z dnia 2014-12-30 dotyczący wynikó

Dotyczy wyników naboru wniosków
Data wydania 2014-12-30
Tytuł Wynik naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2015 roku zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r.

Wynik naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2015 rokuzgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513)

O.526.15.2014

Lp.

Nr wniosku

Nazwa podmiotu zgłaszającego wniosek

Nazwa zadania zgłoszonego we wniosku

Decyzja Prezydenta Miasta Suwałk - przyznana dotacja

Rozwój sportu w sportach uznanych w Suwałkach za wiodące w grach zespołowych – w piłce nożnej chłopców w rozgrywkach ligowych Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, w co najmniej czterech kategoriach wiekowych (w rocznikach 2002 i starszych) i w piłce siatkowej chłopców
 – 300 000,00 zł

300 000,00

1

O.526.18.5.2014

Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki

Szkolenie w piłce siatkowej

43 000,00

2

O.526.18.7.2014

Suwalski Klub Sportowy „Wigry”

Wigry Suwałki - szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży 2015

257 000,00

Rozwój sportu w sportach uznanych w Suwałkach za wiodące w indywidualnych sportach - co najmniej na szczeblu ogólnopolskim – 280 000,00 zł

280 000,00

1.

O.526.18.8.2014

Suwalski Klub Karate Kyokushin

Szkolenie dzieci i młodzieży w karate kyokushin

30 000,00

2

O.526.18.2.2014

Klub Szachowy „Javena Hańcza”

Szkolenie dzieci
i młodzieży w szachach

40 000,00

3

O.526.18.4.2014

Suwalski Klub Badmintona

Szkolenie dzieci i młodzieży
w badmintonie

55 000,00

4

O.526.18.6.2014

Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza”

Szkolenie sportowe w lekkiej atletyce w 2015 roku

43 000,00

5

O.526.18.1.2014

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”
w Suwałkach

Szkolenie sportowe
w pływaniu

56 500,00

6

O.526.18.9.2014

Uczniowski Klub Żeglarski „GROT”

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa

43 500,00

7

O.526.18.3.2014

Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież”

Rozwój szachów
w Suwałkach

12 000,00

X

X

X

Razem

580 000,00

 

 

Suwałki, 30 grudnia 2014 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2014-12-31

Data modyfikacji: 2014-12-31

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2014-12-31