Informacja "Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z prowadzoną działalnością sportową w Mieście Suwałki, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maj

Dotyczy przyznanej dotacji
Data wydania 2015-10-01
Tytuł Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z prowadzoną działalnością sportową w Mieście Suwałki, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki

O.526.28.2015.EG

 

Lp.

Nazwa klubu

Nazwa zadania publicznego

Numer wniosku

Przyznana dotacja w zł

1

Suwalski Klub Sportowy „Wigry”

Wigry – nasz klub, Suwałki – nasze miasto 2015 – 3

O.526.28.2015.EG

100 000,00

X

X

X

Razem

100 000,00

 

 

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2015-10-01

Data modyfikacji: 2015-10-01

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2015-10-01