Informacja Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego z dnia 2011-10-04 dotyczący zadania pn. "Tworzenie nowej świetlicy socjoterapeutycznej"

Dotyczy oferta realizacji zadania publicznego pn. "Tworzenie nowej świetlicy socjoterapeutycznej"
Data wydania 2011-10-04
Tytuł oferta realizacji zadania publicznego pn. "Tworzenie nowej świetlicy socjoterapeutycznej"

 

Suwałki, 2011.10.04

ZPS. 525.1.2011

 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Tworzenie nowej świetlicy socjoterapeutycznej” zgłoszona przez Fundację Źródło w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 9, 16-400 Suwałki.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 11 października 2011 r. pocztą elektroniczną na adres mwawrzyniak@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

 

 

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2011-10-04

Data modyfikacji: 2011-10-04

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2011-10-04