Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. Wydanie publikacji popularyzującej informacje o trzech dyscyplinach sportu uznanych w Suwałkach za wiodące" z dnia 2011-03-31 dotyczący realizacji zadania publicznego.

Dotyczy realizacji zadania publicznego.
Data wydania 2011-03-31
Tytuł Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. Wydanie publikacji popularyzującej informacje o trzech dyscyplinach sportu uznanych w Suwałkach za wiodące

O.525.2.2011

 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznegopn.Wydanie publikacji popularyzującej informacje o trzech dyscyplinach sportu uznanych w Suwałkach za wiodące” zgłoszona przez Suwalski Klub Badmintona, ul. Zastawie 38, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 7 kwietnia 2011r.pocztą elektroniczną na adres etumialis@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

 

 

Suwałki, 31 marca 2011 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-04-01

Data modyfikacji: 2011-04-01

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-04-01