Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Prezentacja członkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osobom niezrzeszonym wykładów dotyczących historii Suwalszczyzny”" z dnia 2014-08-06 dotyczący oferty realizacji zadania publicznego

Dotyczy oferty realizacji zadania publicznego
Data wydania 2014-08-06
Tytuł Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Prezentacja członkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osobom niezrzeszonym wykładów dotyczących historii Suwalszczyzny”

O.525.3.2014

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Prezentacja członkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osobom niezrzeszonym wykładów dotyczących historii Suwalszczyzny” zgłoszona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku,
ul. Noniewicza, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 14 sierpnia 2014 r. pocztą elektroniczną na adres egibowicz@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

 

Suwałki, 6 sierpnia 2014 r. 

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2014-08-06

Data modyfikacji: 2014-08-06

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2014-08-06