Informacja "Wynik drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku" z dnia 2014-05-20 dotyczący Wyniku konkursu ofert

Dotyczy Wyniku konkursu ofert
Data wydania 2014-05-20
Tytuł Wynik drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku

Wynik drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku

O.524.1.2014

Lp.

Numer oferty

Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę

Nazwa zadania zgłoszonego w ofercie

Przyznana dotacja

Uwagi

Zadanie 1. Wspieranie rozwijania zainteresowań
i aktywności sportowej dzieci i młodzieży, poprzez organizację:

1) imprez sportowych/sportowo-rekreacyjnych,
2) innych form aktywności ruchowej w czasie wolnym
od zajęć

5 900,00

 

1

O.526.6.7.2014

Suwalski Klub Karate Kyokushin

Wakacje
z Suwalskim Klubem Karate Kyokushin

1 000,00

 

2

O.526.6.3.2014

Klub Sportowy „CKF OBI”

Suwalskie warsztaty aikido i samoobrony

1 000,00

Dotacja
na 1 wybraną grupę dzieci
lub młodzieży

3

O.526.6.10.2014

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej
„SL SALOS”

Przygotowanie suwalskiej młodzieży
do Inspektorialnych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej
w Płocku

2 000,00

Dotacja
na 1 wybraną grupę dzieci
lub młodzieży

4

O.526.6.4.2014

Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki

Organizacja Finału Mistrzostw Województwa Podlaskiego
w siatkówce plażowej młodzików

1 500,00

 

5

O.526.6.5.2014

Klub Szachowy „Javena Hańcza”

Wspieranie rozwijania zainteresowań
i aktywności sportowej dzieci
i młodzieży
tj. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych
w szachach

400,00

Na 1 wybraną imprezę sportową
tj. Mistrzostwa Suwałk Juniorów Młodszych
lub Mistrzostwa Suwałk Juniorów w szachach szybkich

6

O.526.6.8.2014

Suwalski Klub Badmintona

Otwarte Mistrzostwa Suwałk

0,00

Zadanie otrzymało mniej niż połowę punktów możliwych
do uzyskania

Zadanie 2. Wspieranie zwiększania aktywności sportowej mieszkańców, poprzez:
1) organizację imprez sportowych/sportowo-rekreacyjnych;
2) wspieranie udziału zawodników w krajowym
i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

3 300,00

 

1

O.526.6.9.2014

Klub Rowerowy MTB Suwałki

MTB Suwałki
na Lubelszczyźnie

1 700,00

 

2

O.526.6.2.2014

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Suwałkach

Organizacja Testu Coopera
dla nauczycieli

1 000,00

 

3

O.526.6.6.2014

Stowarzyszenie Panzer Suwałki

Wyjazd na zawody sportowe

600,00

 

X

X

X

RAZEM

9 200,00

 

 

Suwałki, 20 maja 2014 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2014-05-21

Data modyfikacji: 2014-05-21

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2014-05-21