Informacja "Dotacje przyznane w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z budżetu Miasta Suwałki w 2014 r." z dnia 2014-04-07 dotyczący przyznanych dotacji

Dotyczy przyznanych dotacji
Data wydania 2014-04-07
Tytuł Dotacje przyznane w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z budżetu Miasta Suwałki w 2014 r.

(zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

19.

Fundacja „Traditio et Novitas”

ul. Klonowa 30

16-400 Suwałki

„Wspieranie inicjatyw związanych

z upowszechnianiem uczestnictwa w kulturze,  ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, a także seniorów i osób niepełnosprawnych”

 

Przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjno-integracyjnych

pt. „Spotkania z muzyką dla seniorów 

i ich rodzin”

 

 

2 490 zł

20.

Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej

ul. Noniewicza 85 D/5

16-400 Suwałki

 

 

„Wspieranie projektów kulturalnych

i artystycznych o szczególnym znaczeniu

dla Suwałk”

 

Koncert „Jan Paweł II Święty – Odnowiciel naszych sumień”

 

 

6 510 zł

 

Łącznie dotacje dla stowarzyszeń i fundacji w 2014 r.:                                     103 000zł              

 

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Naczelnik Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2014-04-08

Data modyfikacji: 2014-04-08

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2014-04-08