Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ

Dotyczy wsparcia na realizację zadania publicznego
Data wydania 2014-02-20
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

O.525.14.2013

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona
dotacja w złotych

  1.  

Stowarzyszenie „Aktywni Suwalczanie”

I Zimowy Spływ Kajakowy „Czarną Hańczą przez Suwałki”

600,00

X

Razem

600,00

Suwałki, 20 lutego 2014 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2014-02-20

Data modyfikacji: 2014-02-20

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2014-02-20