Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku" z dnia 2014-01-24 dotyczący otwartego konkursu ofert

Dotyczy otwartego konkursu ofert
Data wydania 2014-01-24
Tytuł Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku.

(Zarządzenie Nr 1034/2013 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: wspieranie i dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, w których realizowany jest program socjoterapeutyczny lub psychoedukacyjny lub psychoprofilaktyczny lub działania animacyjne  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 r.)

 

Wspieranie i dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży z rodzin patologicznych, w których realizowany jest program socjoterapeutyczny lub psychoedukacyjny lub psychoprofilaktyczny lub działania animacyjne.

Nazwa organizacji, nazwa zadania dofinansowanego

Wysokość przyznanej dotacji (w zł)

1. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Suwałkach

 

- Dofinansowanie bieżącej działalności  Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus prowadzącej dla grupy dzieci i młodzieży program socjoterapeutyczny i profilaktyczny z elementami psychoprofilaktyki

68.000,-

2. Parafia Rzymskokatolicka Św. Aleksandra w Suwałkach

 

- Dofinansowanie świetlic środowiskowych, opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

20.000,-

3. Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko w Suwałkach

 

- Dofinansowanie bieżącej działalności salezjańskiej świetlicy środowiskowej im. św. Dominika Savio w Suwałkach

54.000,-

4. Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”

 

- Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym „Uśmiech Dziecka”

50.000,-

5. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK

 

-  „Tęczowa świetlica – moja świetlica”

Warunkowo

48.000,-

6. Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”

 

- Placówka pobytu dziennego dziecka ,,Przystań” – realizuje ,,Kolorowe Marzenia” swoich wychowanków

70.000,-

7. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”

 

- „Na moim podwórku jej zawsze ciepło”

15.000,-

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-01-24

Data modyfikacji: 2014-01-24

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-01-24