Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2014 roku" z dnia 2014-01-24 dotyczą

Dotyczy otwartego konkursu ofert
Data wydania 2014-01-24
Tytuł Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2014 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

z zakresu pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

w 2014 roku.

1.Wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej oraz akcji zbiórek żywności na rzecz osób ubogich:

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana dotacja

/zł/

1

Stowarzyszenie Bank Żywności

20 000,-

2

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła

 

6 000,-

3

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

 

2 000,-

4

Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej

0,-

z przyczyn formalnych

 

2. Wspieranie organizacji kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich:

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana dotacja

/zł/

1

Oratorium św. Jana Bosko

6 000,-

2

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach

4 000,-

3

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK

2 000,-

 

3. Wspieranie prowadzenia stołówek świadczących usługi dożywiania osób bezdomnych i ubogich:

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana dotacja

1

Parafia św. Aleksandra w Suwałkach

 

25 000,-

 

4. Wspieranie  poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego na rzecz klientów pomocy społecznej:

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana dotacja

1

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”

5 000,-

 

5. Wspieranie działań zmierzających do tworzenia warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych, w szczególności wspieranie samopomocowych form aktywizacji tych osób:  

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana dotacja

1

Stowarzyszenie Przyjaciół DPS „Kalina”

2 000,-

2

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

0

z przyczyn formalnych

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-01-24

Data modyfikacji: 2014-01-24

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-01-24