Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o w

Dotyczy otwartego konkursu ofert
Data wydania 2014-01-23
Tytuł Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2014 r.

„Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2014 r.”

 

1.      Wsparcie prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP).
 

 

 Lp.

 

Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę

 

Nazwa zadania zgłoszonego
w ofercie

 

Przyznana dotacja

/zł/

 

 1.

 

Fundacja Prometeusz
w Suwałkach i Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju
w Poddubówku
(oferta wspólna)

 

Funkcjonowanie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)
w Suwałkach

89 409,00

 

Udostępniający: Honorata Rudnik - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-01-23

Data modyfikacji: 2014-01-24

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-01-23