Informacja "Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku" z dnia 2014-01-22 dotyczący wyniku konkursu ofert

Dotyczy wyniku konkursu ofert
Data wydania 2014-01-22
Tytuł Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku

O.524.2.2013

Lp.

Numer oferty

Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę

Nazwa zadania zgłoszonego w ofercie

Przyznana dotacja

Uwagi

Zadanie 1. Wspieranie rozwijania zainteresowań i aktywności sportowej dzieci i młodzieży, poprzez organizację:
1) imprez sportowych/sportowo-rekreacyjnych,
2) rywalizacji sportowej szkół na poziomie miejskim i wojewódzkim,
3) innych form aktywności ruchowej w czasie wolnym od zajęć

70 600,00

 

1

O.526.21.13.2013

Klub Sportowy „CKF OBI”

AIKIDO – więcej niż sport

2 000,00

 

2

O.526.21.11.2013

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Organizacja imprez lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży

8 000,00

 

3

O.526.21.9.2013

Podlaska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju (Klub Strzelecki „Wigry” w Suwałkach)

Popularyzacja strzelectwa sportowego

10 050,00

 

4

O.526.21.22.2013

Stowarzyszenie Panzer Suwałki

Zakup sprzętu sportowego i opłata związkowa

1 000,00

 

5

O.526.21.32.2013

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suwałkach

Rywalizacja sportowa szkół na poziomie miejskim i wojewódzkim

15 000,00

 

6

O.526.21.30.2013

Automobilklub Suwalski

XI+XII Runda Kartingowych Mistrzostw ROTAX MAX Challenge Polska

5 000,00

 

7

O.526.21.15.2013

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Suwałkach

Sport – moja ulubiona forma spędzania wolnego czasu

13 000,00

 

8

O.526.21.35.2013

Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki

Promocja piłki nożnej i szkolenie wstępne dzieci w Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki

3 450,00

 

9

O.526.21.28.2013

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012”

IV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej. Liga „Młodego Orła”
o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk

2 000,00

 

10

O.526.21.14.2013

Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik”
w Suwałkach

Szkolenie dzieci i młodzieży
w zapasach i sumo, udział zawodników
w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej. Organizacja turnieju zapaśniczego w 2014 r.

10 400,00

 

11

O.526.21.24.2013

Stowarzyszenie The Parkour One

Suwalskie Warsztaty Parkour IV

700,00

 

12

O.526.21.7.2013

Suwalski Klub Badmintona

Otwarte Mistrzostwa Suwałk. Turniej Mikołajkowy

0,00

 

13

O.526.21.8.2013

Suwalski Klub Badmintona

Zajęcia pozalekcyjne w badmintonie

0,00

 

14

O.526.21.31.2013

Klub Szachowy „Javena Hańcza”

Wspieranie rozwijania zainteresowań
i aktywności sportowej dzieci
i młodzieży tj. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w szachach

0,00

 

15

O.526.21.3.2013

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach

Jesienne biegi przełajowe z okazji Święta Niepodległości – 11 listopada 2014

0,00

 

16

O.526.21.2.2013

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach

Turniej Miast i Gmin

0,00

 

17

O.526.21.10.2013

Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom”

Rowerem po Suwalszczyźnie

0,00

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

18

O.526.21.25.2013

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych „WIDOK”

W zdrowym ciele zdrowy duch

0,00

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

19

O.526.21.34.2013

Suwalskie Stowarzyszenie Bowlingu

Turniej Bowlingowy Szkół Podstawowych

0,00

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

Zadanie 2. Wspieranie zwiększania aktywności sportowej mieszkańców, poprzez:
1) organizację imprez sportowych/sportowo-rekreacyjnych;
2) wspieranie udziału zawodników w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

11 200,00

 

1

O.526.21.29.2013

Automobilklub Suwalski

XXXIX Suwalski Rajd Samochodowy Suwałki – Alytus 2014 r.

3 500,00

 

2

O.526.21.23.2013

Uczniowski Klub Sportowy „Orły”
w Suwałkach

Popularyzacja unihokeja w Suwałkach

7 000,00

 

3

O.526.21.26.2013

Klub Rowerowy MTB Suwałki

Upowszechnianie zdrowego trybu życia mieszkańców Suwałk poprzez przygotowanie do startów
w zawodach rowerowych w sezonie 2014

700,00

 

4

O.526.21.6.2013

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”
w Suwałkach

Popularyzacja pływania w Suwałkach

0,00

 

5

O.526.21.33.2013

Stowarzyszenie „Aktywni Suwalczanie”

Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych
o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim

0,00

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

Zadanie 3. Upowszechnianie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie:
1) organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym integracyjnych;
2) udziału osób niepełnosprawnych we współzawodnictwie sportowym;
3) organizacji szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych;

25 200,00

 

1

O.526.21.12.2013

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Organizacja integracyjnych zawodów  lekkoatletycznych

3 500,00

 

2.

O.526.21.27.2013

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina”
w Suwałkach

XII Integracyjny Bieg Uliczny

2 400,00

 

3

O.526.21.18.2013

Klub Sportowy Jaćwing – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych
i Słabowidzących „CROSS”

Zajęcia sportowe sekcji kręglarskiej
w wersji bowling

9 300,00

 

4

O.526.21.16.2013

Rekreacyjne zawody sportowe

 

5

O.526.21.17.2013

Regionalne mistrzostwa w warcabach stupolowych osób niepełnosprawnych

 

6

O.526.21.21.2013

Ogólnopolski turniej niewidomych
i słabowidzących w bowlingu

 

7

O.526.21.20.2013

Otwarty turniej bowlingowy
– piętnastolecie Klubu Sportowego „Jaćwing” - Suwałki

 

8

O.526.21.19.2013

Ogólnopolski Turniej w Warcabach Stupolowych o „Puchar Podlasia”

 

9

O.526.21.4.2013

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
w Suwałkach

Organizacja XXIV Spartakiady Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski

9 000,00

 

10

O.526.21.1.2013

Upowszechnianie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym integracyjnych

 

11

O.526.21.5.2013

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”
w Suwałkach

Popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych w pływaniu

1 000,00

 

Zadanie 4. Wspieranie systemu upowszechniania informacji oraz wspieranie publikacji dotyczących rozwoju kultury fizycznej w Suwałkach

0,00

 

1

 

brak ofert

     

X

X

X

RAZEM

107 000,00

 

 

Suwałki, 22 stycznia 2014 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2014-01-27

Data modyfikacji: 2014-01-27

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2014-01-27