Informacja "Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 r." z dnia 2014-01-22 dotyczący Wyniku konkursu ofert

Dotyczy Wyniku konkursu ofert
Data wydania 2014-01-22
Tytuł Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 r.

O.524.1.2013

Lp.

Numer oferty

Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę

Nazwa zadania zgłoszonego w ofercie

Przyznana dotacja

Uwagi

1. Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym
i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce

5 500,00

 

1

O.526.23.12.2013

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Jesteśmy Razem”

Prowadzenie wielospecjalistycznej terapii dla dzieci i młodzieży

5 500,00

 

2

O.526.23.9.2013

Stowarzyszenie Zamiast

Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom
i młodzieży wymagającym wzmożonej
i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce

0,00

Oferta uzyskała najniższą ocenę

3

O.526.23.6.2013

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

Rozwój daje radość

0,00

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

4

O.526.23.10.2013

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom
i młodzieży wymagającym wzmożonej
i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce

0,00

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

Zadanie 2. Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz edukacji regionalnej oraz projektów popularyzujących wśród dzieci i młodzieży osiągnięcia nauki

0,00

 

1.

brak ofert

 

 

   

Zadanie 3. Wspieranie działań, programów, realizowanych w formach pozaszkolnych i pozalekcyjnych, mających na celu rozwijanie aktywności społecznej, przedsiębiorczości,
a także kształtowanie wartości społecznych, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu

10 000,00

 

1

O.526.23.7.2013

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Tadeusza Lutostańskiego

„Kamienie rzucane na szaniec” - Gra Miejska

2 000,00

 

2

O.526.23.1.2013

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski

Zauważ niewidomego

3 100,00

 

3

O.526.23.11.2013

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych „WIDOK”

Rozwijanie aktywności społecznej młodzieży naszego miasta

4 000,00

 

4

O.526.23.5.2013

Fundacja Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości

Rozwój drogą do sukcesu

900,00

 

5

O.526.23.3.2013

Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom”

Poznajemy Suwalszczyznę III

0,00

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

Zadanie 4. Wspieranie działań i projektów związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, w tym projektów propagujących prawidłowe zachowania w sytuacji zagrożenia, a także udzielania pierwszej pomocy

1 500,00

 

1

O.526.23.4.2013

Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

XXII Edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – etap rejonowy w Suwałkach

1 500,00

 

2

O.526.23.8.2013

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Tadeusza Lutostańskiego

Młodzieżowa Szkoła Ratownictwa

0,00

 

Zadanie 5. Wspieranie i upowszechnianie działań związanych z kształceniem ustawicznym dorosłych

1 500,00

 

1

O.526.23.2.2013

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach

Wydanie dwóch edycji biuletynu informacyjno-dydaktycznego (w tym jubileuszowego z okazji XV-lecia istnienia UTW) przeznaczonego dla członków stowarzyszenia oraz osób niezrzeszonych

1 500,00

 

X

X

X

X

18 500,00

 

 

Suwałki, 22 stycznia 2014 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2014-01-27

Data modyfikacji: 2014-01-27

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2014-01-27