Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwi

Dotyczy udzielenia wsparcia na realizację zadań publicznych
Data wydania 2014-01-08
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

O.525.14.2013

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona
dotacja w złotych

  1.  

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

Organizacja imprez sportowych
w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2013/2014

4 000,00

X

Razem

4 000,00

 

Suwałki, 8 stycznia 2014 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2014-01-10

Data modyfikacji: 2014-01-10

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2014-01-10