Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja imprez sportowych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2013/2014” " z dnia 2013-12-31 dotyczący oferty realizacji zadania publicznego

Dotyczy oferty realizacji zadania publicznego
Data wydania 2013-12-31
Tytuł Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja imprez sportowych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2013/2014”

O.525.14.2013

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja imprez sportowych
w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2013/2014” zgłoszona przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suwałkach, ul. Sejneńska  14, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 7 stycznia 2014 r. pocztą elektroniczną na adres egibowicz@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

 

 

Suwałki, 31 grudnia 2013 r.

 

W załączeniu:

1. Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2013-12-31

Data modyfikacji: 2013-12-31

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2013-12-31