Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwi

Dotyczy informacja o udzieleniu wsparcia
Data wydania 2013-12-02
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

O.525.12.2013

O.525.13.2013

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona
dotacja w złotych

  1.  

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski

Zauważ niewidomego 2

2 000,00

  1.  

Klub Sportowy Jaćwing - Suwałki

Otwarte integracyjne zawody mikołajkowe w bowlingu

3 500,00

X

Razem

5 500,00

 

Suwałki, 2 grudnia 2013 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2013-12-04

Data modyfikacji: 2013-12-04

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2013-12-04