Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Otwarte integracyjne zawody mikołajkowe w bowlingu”" z dnia 2013-11-22 dotyczący realizacji zadania publicznego

Dotyczy realizacji zadania publicznego
Data wydania 2013-11-22
Tytuł Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Otwarte integracyjne zawody mikołajkowe w bowlingu”

O.525.13.2013

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Otwarte integracyjne zawody mikołajkowe w bowlingu” zgłoszona przez Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”, ul. Pułaskiego 26A, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 29 listopada 2013 r. pocztą elektroniczną na adres egibowicz@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

 

Suwałki, 22 listopada 2013 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-11-22

Data modyfikacji: 2013-11-22

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-11-22