Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku public

Dotyczy wsparcia na realizację zadań publicznych
Data wydania 2013-10-25
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

O.525.10.2013

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona
dotacja w złotych

1.   

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Prezentacja repertuaru zespołu „Złota Jesień” na VII Forum Polonijnym
w Czerniachowsku w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej

4.500,00 zł

X

Razem

4.500,00

 

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2013-10-25

Data modyfikacji: 2013-10-25

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2013-10-25