Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku public

Dotyczy udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych
Data wydania 2013-09-19
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

O.525.7.2013

O.525.8.2013

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona
dotacja w złotych

  1.  

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Suwałkach

Organizacja imprez sportowych
w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2013/2014

7 588,00

  1.  

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Suwałkach

Organizacja trzech imprez lekkoatletycznych dla dzieci
i młodzieży

3 800,00

X

Razem

11 388,00

 

 

Suwałki, 19 września 2013 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2013-09-26

Data modyfikacji: 2013-09-26

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2013-09-26