Informacja "Wynik naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2013 roku zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i tryb

Dotyczy naboru wniosków
Data wydania 2013-09-12
Tytuł Wynik naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2013 roku zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513)

O.526.16.2013

Lp.

Numer wniosku

Nazwa podmiotu zgłaszającego wniosek

Nazwa zadania zgłoszonego we wniosku

Przyznana dotacja

Rozwój sportu w dyscyplinach uznanych w Suwałkach za wiodące poprzez wspieranie szkolenia sportowego suwalskich zawodników w kategorii do młodzieżowca którzy biorą udział we współzawodnictwie w grach zespołowych – w piłce siatkowej

1

O.526.17.3.2013

Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki

Popularyzacja siatkówki

15 000,00

Rozwój sportu w dyscyplinach uznanych w Suwałkach za wiodące poprzez wspieranie szkolenia sportowego suwalskich zawodników w kategorii do młodzieżowca którzy biorą udział we współzawodnictwie w indywidualnych dyscyplinach sportu – co najmniej na szczeblu ogólnopolskim

1

O.526.17.6.2013

Suwalski Klub Karate Kyokushin

Odnowa biologiczna zawodników Suwalskiego Klubu Karate Kyokushin

3 000,00

2

O.526.17.1.2013

Suwalski Klub Badmintona

Szkolenie dzieci
i młodzieży w badmintonie II

23 000,00

3

O.526.17.3.20132

Klub Szachowy „Javena Hańcza”

Szkolenie sportowe
w szachach poprzez udział w zawodach

14 000,00

4

O.526.17.5.2013

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”
w Suwałkach

Propagowanie pływania

12 000,00

5

O.526.17.4.2013

Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza”

Zgrupowanie kondycyjne

8 000,00

X

X

X

X

75 000,00

 

Suwałki, 12 września 2013 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2013-09-12

Data modyfikacji: 2013-09-12

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2013-09-12