Informacja "Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania r

Dotyczy przyznanych dotacji
Data wydania 2013-07-30
Tytuł Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513)

O.526.14.3.2013

 

Lp.

Nazwa klubu

Nazwa zadania publicznego

Numer wniosku

Przyznana dotacja w zł

1

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”
w Suwałkach

Organizacja i start
w zawodach

O.526.13.1.2013

5 000,00

2

Uczniowski Klub Żeglarski „Grot”
w Suwałkach

Mistrzostwa Świata
w klasie CADET

O.526.13.2.2013

10 000,00

3

Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik”
w Suwałkach

Zapasy i sumo 2013

O.526.13.4.2013

8 750,00

4

Miejski Klub Sportowy „Ślepsk” Augustów

Szkolenie i popularyzacja piłki siatkowej w Suwałkach 2013

O.526.13.5.2013

120 000,00

5

Suwalski Klub Badmintona

Udział w zawodach sportowych
– kategoria senior

O.526.13.6.2013

40 000,00

6

Podlaska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju
(Klub Strzelecki LOK „Wigry” w Suwałkach)

Popularyzacja strzelectwa sportowego

O.526.13.9.2013

3 150,00

7

Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki

Popularyzacja siatkówki

O.526.13.10.2013

3 350,00

8

Suwalski Klub Sportowy „Wigry”

Wigry – nasz Klub, Suwałki – nasze Miasto 2013

O.526.13.11.2013

180 000,00

X

X

X

Razem

370 250,00

 

Suwałki, 30 lipca 2013 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2013-07-31

Data modyfikacji: 2013-07-31

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2013-07-31