Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Turniej Piłki Nożnej Dzieci”" z dnia 2013-05-20 dotyczący oferty realizacji zadania publicznego

Dotyczy oferty realizacji zadania publicznego
Data wydania 2013-05-20
Tytuł Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Turniej Piłki Nożnej Dzieci”

O.525.6.2013

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Turniej Piłki Nożnej Dzieci” zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012”, ul. Waryńskiego 7, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 27 maja 2013 r. pocztą elektroniczną na adres etumialis@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2013-05-20

Data modyfikacji: 2013-05-20

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2013-05-20