Informacja "oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sport w realu, nie w wirtualu” " z dnia 2013-05-09

Dotyczy złożenia oferty
Data wydania 2013-05-09
Tytuł oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sport w realu, nie w wirtualu”

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego
pn. „Sport w realu, nie w wirtualu”

 

 

O.525.5.2013

 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sport w realu, nie w wirtualu” zgłoszona przez Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska” w Suwałkach,
ul. Sikorskiego  6/3, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 16 maja 2013 r. pocztą elektroniczną na adres etumialis@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

 

 

 

 

 

 

Suwałki, 9 maja 2013 r.

 

 

 

W załączeniu:

1. Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2013-05-09

Data modyfikacji: 2013-05-09

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2013-05-09