Informacja "Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania roz

Dotyczy Dotacji przyznanych klubom sportowym
Data wydania 2013-04-25
Tytuł Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 107, poz. 1220)

O.526.9.2013 

Lp.

Nazwa klubu

Nazwa zadania publicznego

Numer wniosku

Przyznana dotacja w zł

1.

Klub Szachowy „Javena Hańcza”

Szkolenie sportowe juniorów w szachach

O.526.7.1.2013

3 570,00

2.

Suwalski Klub Badmintona

Udział w zawodach sportowych
- kategoria senior

O.526.7.2.2013

2 000,00

3.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”
w Suwałkach

Start zawodników
w pływackich Mistrzostwach Polski

O.526.7.3.2013

900,00

4.

Uczniowski Międzyszkolny  Klub Szachowy „Jaćwież”
w Suwałkach

Popularyzacja szachów

O.526.7.4.2013

620,00

5.

Suwalski Klub Karate Kyokushin

Udział w Mistrzostwach Europy Seniorów
i Juniorów w Lucernie

O.526.7.5.2013

2 920,00

6.

Uczniowski Klub Żeglarski „Grot”
w Suwałkach

Popularyzacja żeglarstwa
w Mieście Suwałki

O.526.7.6.2013

9 950,00

X

X

X

Razem

19 960,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suwałki, 25 kwietnia 2013 r.

 

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2013-04-29

Data modyfikacji: 2013-04-29

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2013-04-29