Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ

Dotyczy udzielenia wsparcia na realizację zadania publicznego
Data wydania 2013-03-25
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

O.525.3.2013

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona
dotacja w złotych

  1.  

Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” w Suwałkach

Mistrzostwa Polski młodzików w sumo w 2013 r.

1 560,60 zł

X

Razem

1 560,60 zł

 

 

Suwałki, 25 marca 2013 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2013-03-25

Data modyfikacji: 2013-03-25

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2013-03-25