Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku" z dnia 2013-02-12 dotyczący wyników otwartego konkursu ofert

Dotyczy wyników otwartego konkursu ofert
Data wydania 2013-02-12
Tytuł Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku

O.525.3.2012

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę

Nazwa zadania zgłoszonego w ofercie

Przyznana dotacja

1. Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej
i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej
i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce

8 500,00

1

O.526.2.8.2013

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Jesteśmy Razem”

Prowadzenie Centrum Terapii „Jesteśmy Razem”

3 000,00

2

O.526.2.2.2013

Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski

Warsztaty integracyjne dla dzieci
i młodzieży z wadą słuchu słyszących rówieśników

2 500,00

3

O.526.2.5.2013

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

Rozumiem siebie – rozumiem innych

1 500,00

4

O.526.2.7.2013

Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom”

Równe szanse

1 500,00

Zadanie 2. Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz edukacji regionalnej oraz projektów popularyzujących wśród dzieci i młodzieży osiągnięcia nauki

2 000,00

1

O.526.2.3.2013

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach

Eliminacje Wojewódzkie 41. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego

2 000,00

3. Wspieranie działań, programów, realizowanych w formach pozaszkolnych i pozalekcyjnych, mających na celu rozwijanie aktywności społecznej, przedsiębiorczości, a także kształtowanie wartości społecznych, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu

11 500,00

1

O.526.2.9.2013

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Tadeusza Lutostańskiego

„Kamienie rzucane na szaniec”
- 70 rocznica Akcji pod Arsenałem

2 000,00

2

O.526.2.1.2013

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski

Zauważ niewidomego

3 500,00

3

O.526.2.6.2013

Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom”

Poznajemy Suwalszczyznę II

6 000,00

Zadanie 4. Wspieranie działań i projektów związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, w tym projektów propagujących prawidłowe zachowania w sytuacji zagrożenia, a także udzielania pierwszej pomocy

0,00

1

 

 

brak ofert

 

Zadanie 5. Wspieranie i upowszechnianie działań związanych z kształceniem ustawicznym dorosłych

1 000,00

1

O.526.2.4.2013

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Suwałkach

Wspieranie i upowszechnianie działań związanych z kształceniem ustawicznym dorosłych - wydanie dwóch edycji biuletynu informacyjno-dydaktycznego przeznaczonego dla członków stowarzyszenia i osób niezrzeszonych

1 000,00

X

X

X

RAZEM

23 000,00

 

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2013-02-12

Data modyfikacji: 2013-02-12

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2013-02-12