Informacja "w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium Miasta Suwałki dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami" z dnia 2013-02-05 dotycząca stypendiów

Dotyczy ustanowienia i zasad przyznawania stypendium
Data wydania 2013-02-05
Tytuł w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium Miasta Suwałki dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

KOZ.403.2.14 .2013

 

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/247/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium Miasta Suwałki dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami oraz ich wysokości, w oparciu o opinię Komisji Stypendialnej do spraw rozpatrzenia wniosków stypendialnych na 2013 rok oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach podjęto decyzję o nieprzyznawaniu w bieżącym roku stypendiów Miasta Suwałki.

Na konkurs wpłynęło cztery projekty stypendialne. Obydwie komisje zaopiniowały negatywnie wszystkie z nadesłanych wniosków o stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej, tworzenia, upowszechniania, ochrony dóbr kultury oraz opieki nad zabytkami
na rok 2013 r.

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Naczelnik Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2013-02-15

Data modyfikacji: 2013-02-15

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2013-02-15