Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o w

Dotyczy otwartego konkursu ofert
Data wydania 2013-01-17
Tytuł Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r.

 

  1. Wsparcie prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP) w Suwałkach.

Lp.

Nazwa organizacji

 

Przyznana dotacja

/zł/

 

1.

 

Fundacja Prometeusz w Suwałkach

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem

Pastwisko.org  w Suwałkach (oferta wspólna)

 

 

100 000,-

 

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik do współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-01-17

Data modyfikacji: 2013-01-17

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-01-17