Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ

Dotyczy udzielenia wsparcia na realizację zadania publicznego
Data wydania 2012-12-03
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

O.525.20.2012

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona dotacja w złotych

  1.  

Stowarzyszenie Panzer Suwałki

Wyjazd na zawody sportowe

569,00

X

Razem

569,00

  

Suwałki, 3 grudnia 2012 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-12-03

Data modyfikacji: 2012-12-03

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-12-03