Informacja "Prezydent Miasta Suwałk odwołuje otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy, a następnie jego prowadz

Dotyczy otwartego konkursu ofert
Data wydania 2012-11-26
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk odwołuje otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy, a następnie jego prowadzeniu

Prezydent Miasta Suwałk

 
na podstawie uregulowań części II pkt 4
ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia Nr 629/2012 z dnia 06 listopada 2012 r.,
 
odwołuje otwarty konkurs ofert
 
 
na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przystosowaniu i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy, a następnie jego prowadzeniu.
 
Ww. otwarty konkurs został ogłoszony Zarządzeniem Nr 629/2012 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 06 listopada 2012 roku. Prognozowane środki finansowe przeznaczone na realizację zadania uzależnione były od przyznania dotacji przez Wojewodę Podlaskiego.
Z uwagi na informację Wojewody Podlaskiego o braku zabezpieczenia środków finansowych w roku bieżącym, odwołuję ww. konkurs.

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2012-11-27

Data modyfikacji: 2012-11-27

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2012-11-27