Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku public

Dotyczy realizacji zadań publicznych
Data wydania 2012-11-19
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

O.525.19.2012

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona dotacja

w złotych

1.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Suwałkach

Organizacja Mistrzostw Suwałk szkół ponadgimnazjalnych
w badmintonie w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej

908,00

X

Razem

908,00

  

Suwałki, 19 listopada 2012 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-11-19

Data modyfikacji: 2012-11-19

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-11-19