Informacja "Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy (za III kwartał 2012 r.) zgodnie z uchwałą nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków

Dotyczy określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki
Data wydania 2012-11-09
Tytuł Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy (za III kwartał 2012 r.) zgodnie z uchwałą nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 107, poz. 1220)

O.526.19.2012

 

 

Lp.

Nazwa klubu

Numer wniosku

Nazwa zadania publicznego
z zakresu rozwoju sportu
w Mieście Suwałki

Przyznana dotacja
(w zł)

1

Klub Szachowy „Javena Hańcza”

O.526.16.1.2012

Dodatkowe szkolenie sportowe w szachach

21 750,00

2

Suwalski Klub Badmintona

O.526.16.2.2012

Szkolenie dzieci i młodzieży
w badmintonie w Suwałkach II

10 000,00

3

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”
w Suwałkach

O.526.16.3.2012

Szkolenie zawodników
w pływaniu

30 250,00

4

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej

 „SL SALOS”

O.526.16.4.2012

Piłka nożna – moja pasja

1 000,00

5

Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież”
w Suwałkach

O.526.16.5.2012

Szkolenie sportowe szczególnie uzdolnionych zawodników oraz udział zawodniczki
w Mistrzostwach Świata Juniorów 2012

6 170,00

X

X

X

Razem

69 170,00

 

 

 

Suwałki, 9 listopada 2012 r.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-11-15

Data modyfikacji: 2012-11-15

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-11-15