Informacja "Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Mistrzostw Suwałk szkół ponadgimnazjalnych w badmintonie w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej" z dnia 2012-11-09 dotyczący Oferta realizacji zadania publicznego

Dotyczy Oferta realizacji zadania publicznego
Data wydania 2012-11-09
Tytuł Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Mistrzostw Suwałk szkół ponadgimnazjalnych w badmintonie w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej

O.525.19.2012

  

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Mistrzostw Suwałk szkół ponadgimnazjalnych w badmintonie w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej” zgłoszona przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suwałkach, ul. Sejneńska 14,
16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 16 listopada 2012 r. pocztą elektroniczną na adres etumialis@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

  

Suwałki, 9 listopada 2012 r.

  

W załączeniu:

1. Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-11-09

Data modyfikacji: 2012-11-09

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-11-09