Informacja "Prezydent Miasta Suwałk unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych" z dnia 2012-10-23 dotyczący otwartego konkursu

Dotyczy otwartego konkursu
Data wydania 2012-10-23
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Suwałk informuje, że do ogłoszonego w dniu 27 września 2012 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pn. wsparcie dla tworzenia i prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych - nie złożono żadnej oferty.

          W związku z tym, zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie unieważnia ww. otwarty konkurs ofert.

Czesław Renkiewicz

Prezydent Miasta Suwałk

 

Suwałki, dnia 23.10.2012 r.                    

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-10-25

Data modyfikacji: 2012-10-25

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-10-25